Polski | English
strona główna mapa serwisu kontakt

Kontakt
Godziny przyjmowania interesantów
Pracownicy KG
Tabela Opłat Konsularnych
Inf. dla ob. polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG oraz Szwajcarii
Informacje konsularne
Placowki polskie w Wlk. Brytanii
Informacje dla przedsiębiorców
Organizacje polonijne w SZKOCJI i w IRLANDII PÓŁNOCNEJ
WYBORY 2007
Wydarzenia bieżące
Wiadomości z Polski
Wydanie paszportu 10-letniego osobie pełnoletniej
Wydanie paszportu małoletniemu, który ukończył 13 lat
Wydanie paszportu maloletniemu, ktory ukonczyl 5 lat, a nie ukonczyl 13 lat
Wydanie paszportu tymczasowego maloletniemu, który nie ukonczyl 5 lat
Wydanie paszportu tymczasowego umożliwiającego powrót do Polski
Informacja dotycząca opłat paszportowych
Instrukcja wypełniania kwestionariuszy paszportowych
Wydanie paszportu tymczasowego
Najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw paszportowych
Zdjęcia paszportowe
FORMULARZE
Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
Apostille-legalizacja dokumentów
Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów
Udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia)
Umiejscowienie bryt. aktów stanu cywilnego w Polsce
Wydobycie aktu stanu cywilnego z bryt. USC
Zaświadczenie o niekaralności - informacja z KRK
Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce
Zawieranie zw. małzeńskiego w Konsulacie przez obywateli polskich
FAQ's (najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami)
Wydobycie aktów stanu cywilnego z Polski
PESEL
Zaświadczenie o niekaralności
Informacja dotycząca nadania obywatelstwa polskiego
Informacja dotycząca poświadczenia posiadania obyw. polskiego
Poświadczenie Posiadania Obywatelstwa Polskiego
FAQ's (najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami)
Formularze
Informacja dotycząca trybu postępowania w sprawach spadkowych
jesteś tutaj: Strona główna
2008.07.13
        W dniu 12 lipca 2008 roku Sędzia Śledczy Sądu Rejonowego w Indji postawił zarzut ciężkiego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym polskiemu kierowcy autobusu, który poprzedniego dnia spowodował wypadek, śmiertelny dla sześciorga obywateli polskich. [więcej]


2008.07.11
W Ambasadzie RP w Belgradzie: 00381 11 2065 31000381 11 2065 318 W Ministerstwie Spraw Zagranicznych: 022/ 5239009 [więcej]


[starsze wiadomości]
Sejm
Senat

SZANOWNI PAŃSTWO

Konsulat Generalny RP w Edynburgu informuje, że następny dyżur konsularny w Irlandii Północnej (Belfast) odbędzie się w dniach 30, 31 lipca, 1 sieprnia 2008 r.
/szczegółowe informacje w dziale IRLANDIA POLNOCNA/

W celu usprawnienia funkcjonowania dyżuru prosimy o załączanie do wniosków również kserokopii wymaganych dokumentów.

Przypominamy, że oryginalne dokumenty pozostają wyłącznie do wglądu urzędnika. Przyczyni sie to do bardziej sprawnej obsługi.

UWAGA: O terminie następnego dyżuru będziemy na bieżąco informowac na naszej stronie internetowej.BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

W celu ułatwienia Polakom dostępu do wymairu sprawiedliwości, PDSO uruchomiło specjalną linię telefoniczną, pod którą uzyskac można niezbędną pomoc prawną:

Biuro Publicznych Obrońców/Szkockie Prawo Karne - PDSO (Public Defence Solicitors' Office)

Pomoc prawna/ sprawy karne. Cała Szkocja. Zadzwoń: 07917052911

email: milena@pdso.org.uk

bezpłatna infolinia (tylko w j.ang.) 0800 328 1222

http://www.pdso.org.uk/

Kursus Facial

Perumahan Purwokerto

Lentera Post

Ruang Niaga

Drw SkincareWIZY TRANZYTOWE - FEDERACJA ROSYJSKA /2/

KG RP w Edynburgu przypomina, że z dniem 15 maja 2008 roku obywatele polscy podróżujący tranzytem przez terytorium  Federacji Rosyjskiej są zobowiązani do posiadania wiz tranzytowych. Obywatele polscy podróżujący tranzytem lotniczym przez terytorium Federacji Rosyjskiej zwolnieni są z obowiązku posiadania wiz rosyjskich pod warunkiem posiadania dokumentów uprawniających do wjazdu do państwa docelowego oraz biletu lotniczego z potwierdzoną datą wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą w tym czasie opuszczać strefy tranzytowej portu lotniczego.ŚMIERĆ IRENY SENDLEROWEJ - jednej z największych Polek XX wieku

Informujemy, że w dniu 12 maja 2008 roku, w wielu 98 lat, zmarła Irena Sendlerowa  ps."Jolanta". Urodzona 15 lutego 1910 roku w Otwocku. Podczas  studiów na Uniwersytecie Warszawskim zdecydowanie przeciwstawiała  się antysemickim postawom wśród polskich studentów. W latach 30.  pracowała w instytucjach opieki społecznej niosąc pomoc  warszawskiej biedocie. Podczas II wojny światowej, wykorzystując  struktury Wydziału Opieki Społecznej Zarządu Miasta Warszawy,  organizowała pomoc dla ludności żydowskiej. Współpracowała także z  Żydowską Samopomocą Społeczną.

Gdy 27 września 1942 roku, z inicjatywy Polskiego Rządu na  Uchodźstwie, utworzono w Warszawie Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom  im. Konrada Żegoty (4 grudnia zmieniono nazwę na: Rada Pomocy  Żydom "Żegota"; w jej skład weszli przedstawiciele polskich i żydowskich organizacji politycznych), Irena Sendlerowa objęła  kierownictwo nad Referatem Dziecięcym. Razem ze swoimi  współpracownikami z "Żegoty" uratowała ponad 2.500 żydowskich dzieci, organizując ich wyjście z getta warszawskiego, zapewniając „aryjskie" dokumenty i oddając pod opiekę chrześcijañskich rodzin, domów dziecka lub prowadzonych przez zakony przytułków. Każdego dnia ryzykowała życiem własnym i swoich najbliższych. Działała także w polskim ruchu oporu.  W roku 1943 została aresztowana i torturowana przez gestapo, a następnie skazana na śmierć.

Uratowana przez polskie podziemie, wzięła udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka. Po wojnie pomagała tworzyć domy dziecka i domy opieki dla osób starszych.

W 1965 roku odznaczona przez Instytut Yad Vashem medalem „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata", a w 1991 wyróżniona honorowym obywatelstwem Pañstwa Izrael. W roku 2003 uhonorowana najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego oraz  Nagrodą im. Jana Karskiego „Za Odwagę i Serce". Dwukrotnie nominowana do Pokojowej Narody Nobla. W 2007 roku Senat  Rzeczpospolitej Polskiej w specjalnej uchwale oddał cześć Irenie Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom. W tym samym roku została ona odznaczona Orderem Uśmiechu - najważniejszym medalem przyznawanym  przez dzieci z całego świata. Była jedną z największych Polek XX wieku, człowiekiem o wielkim sercu, wzorem cnót obywatelskich.

Dodatkowe informacje i zdjęcia znajdują się na stronach http://www.poland.gov.plWIZY TRANZYTOWE - FEDERACJA ROSYJSKA /1/

Z dniem 15 maja 2008 roku władze Federacji Rosyjskiej wprowadzają wobec obywateli polskich obowiązek wizowy przy podróżach tranzytowych przez terytorium Federacji Rosyjskiej /szczegółowe informacje dostępne w placówkach Federacji Rosyjskiej/ZNIESIENIE WIZ KRÓTKOTERMINOWYCH DO KOLUMBII DLA OBYWATELI POLSKICH

Informujemy, że Rząd Reopubliki Kolumbii podjął jednostronną decyzję o zniesieniu z dniem 1 maja 2008 roku obowoiązku posiadania wiz krótkoterminowych dla obywateli polskich. Decyzja ta nie odtyczy wyjazdów do pracy i na pobyt stały. Okres bezwizowego pobytu na terenie Kolumbii w danym roku kalendarzowym wynosi 90 dni (dla turystów) z możliwością przedłużenia o koeljne 90 dni/szczegółowe informacje na stronie MSZ, Aktualności, Wydarzenia bieżące, http://www.msz.gov.pl).NOWE OPLATY KONSULARNE

Konsulat Generalny RP w Edynburgu informuje, że w dniu 7 kwietnia 2008 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat konsularnych w związku z dostosowaniem tabeli opłat do wahań kursu EUR/GBP, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. Nr 156 poz. 1530 z dnia 5 września 2003 r.). /szczegółowe informacje w dziale INFORMACJE/KANADA ZNOSI OBOWIĄZEK WIZOWY DLA OBYWATELI POLSKICH

KG RP w Edynburgu informuje, że z dniem 1 marca 2008 Kanada zniosła obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym:

     1.    Bezwizowy wjazd możliwy jest jedynie dla posiadaczy paszportów czytanych maszynowo - posiadacze innych paszportów obowiązani są do wnioskowania o wizę.

     2.    Okres bezwizowego pobytu wynosi 6 miesięcy, o ile przy wjeździe nie zostanie określony krótszy czas pobytu - ostateczną decyzję odnośnie okresu dozwolonego pobytu w Kanadzie podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy kanadyjskiej (na lotnisku lub lądowym przejściu granicznym). Jeżeli urzędnik imigracyjny nie umieści żadnej adnotacji pod stemplem wjazdowym w paszporcie, dozwolony okres pobytu wynosi sześć miesięcy od daty wjazdu do Kanady.

     3.    Zniesienie obowiązku wizowego nie daje osobom podróżującym do Kanady automatycznej gwarancji wjazdu na teren kraju. Osoby odwiedzające Kanadę są w dalszym ciągu zobowiązane do spełniania wymogów związanych z wjazdem na teren kraju.

Niektóre kategorie osób, w szczególności osoby, które były w przeszłości deportowane z Kanady lub osoby, które były karane mogą być pozbawione prawa wjazdu do Kanady. 

     4.    Praca w Kanadzie bez uzyskania zezwolenia na pracę jest nielegalna.

     5.    Od 1 stycznia 2009 bezwizowy wjazd możliwy będzie jedynie dla posiadaczy paszportów biometrycznych (wydawanych od 28 sierpnia 2006). Po tym terminie wymagana będzie wiza na pobyt czasowy od osób posiadających paszporty bez cech biometrycznych. 

     6.    Dokładne informacje na temat wjazdu do Kanady można uzyskać na stronie internetowej Ambasady w Warszawie:

http://geo.international.gc.ca/canada-europa/poland/menu-pl.asp.Szanowni Państwo,

W celu usprawnienia funkcjonowania naszego urzędu prosimy o załączanie do wniosków składanych w konsulacie również kserokopii wymaganych dokumentów.

Przypominamy, że oryginalne dokumnety pozostają wyłącznie do wglądu urzędnika. Przyczyni sie to do skrócenia czasu oczekiwania w naszym urzędzie oraz wpłynie na bardziej sprawne dokonanie danej czynności urzędowej.

Informujemy również, że nie przyjmujemy niekompletnych wniosków paszportowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (p. Dział Paszportowy).Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informuje, że telefon alarmowy urzędu 07713488246 jest czynny poza godzinami urzędowania i służy on do kontaktu z naszym urzędem jedynie w przypadkach wymagających nagłej interwencji konsula (zdarzenia losowe, tj. wypadki, aresztowania). W pozostałych sprawach (np. paszportowych) prosimy kontaktować się na numer stacjonarny 0131 5520301 (w godzinach urzędowania) lub przesyłając wiadomość na adres emailowy edinburgh@polishconsulate.org.


Komunikat - wymiana dowodów osobistych

KG RP w Edynburgu inforomuje o obowiązku posiadania dowodu osobistego przez osoby zamieszkałe na terenie RP. Obywatele, którzy przebywają poza ganicami kraju mogą dokonać wymiany książeczkowych dowodów osobistych natychmiast po poowrocie do Polski. Termin ważności książeczkowych dowodów upływa 31 marca 2008r. Jednakże od 1 stycznia 2008r. dokumenty te nie uprawniają do przekraczania granicy RP.

Przypominamy zainteresowanym, że konsul nie jest upoważniony  zmocy prawa do pośredniczenia w wydawaniu (wymianie) dowodów osobistych oraz że złożenie wniosku jak i odbiór dokumentu następujewe właściwym organie gminy w kraju i wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej MSWiA (www.mswia.gov.pl) oraz na stronach terenowych organów administracji publicznej. POLSKA W STREFIE SCHENGEN

21 grudnia 2007 roku Polska, wraz z 8 innymi nowymi członkami Unii Europejskiej, dołączyła do strefy Schengen - obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, tworzonego przez 24 państwa. Kraje te przyjęły ujednolicone zasady wjazdu i krótkoterminowego pobytu na ich terytorium (więcej na ten temat w dziale INFORMACJE - Informacje konsularne).


INFORMACJA

KG RP w Edynburgu

oraz

Policji regionu Strathclyde

DLA OBYWATELI POLSKICH

Wielu obywateli polskich przyjeżdża do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zachęconych obietnicą znalezienia pracy oraz zakwaterowania przez pozbawionych skrupułów przestępców podających się za pracowników biura pośrednictwa pracy.

Ofiary są werbowane za pośrednictwem ogłoszeń zamieszczanych w polskiej prasie, w których nie są podawane żadne konkretne dane, nie ma nawet adresu a tylko i wyłącznie numer telefonu komórkowego. W momencie odpowiedzi na ogłoszenie obywatele polscy są proszeni o zorganizowanie podróży na własny koszt na wskazane lotnisko w Zjednoczonym Królestwie.

Po przylocie na lotnisko ofiary są odbierane przez fikcyjnego przedstawiciela biura pośrednictwa pracy lub muszą kontaktować się z odpowiednim numerem telefonu komórkowego, gdzie podawane im są szczegóły dotyczące miejsca spotkania do którego mają dotrzeć, znajdującego się na ogół w pobliżu dworca kolejowego lub autobusowego.

Osoby te są następnie proszone o wypłatę pewnej sumy pieniędzy w celu zapewnienia pracy i zakwaterowania, na ogół jest to kwota około £200. Następnie osoby te są przewożone samochodem na przypadkowe osiedle mieszkaniowe lub ulicę, gdzie są porzucane i pozostawiana tylko i wyłącznie z nieprzydatnym numerem telefonu komórkowego.

Sprawcami tych przestępstw są mężczyźni i kobiety, obywatele polscy, działający jako zorganizowana grupa przestępcza.

Każdy kto przyjeżdża do Zjednoczonego Królestwa powinien upewnić się, jeszcze przed przyjazdem, że ma zapewnione zakwaterowanie.

W krajach Unii Europejskiej istnieje zakaz pobierania opłat za pośrednictwo w znalezieniu pracy. Uczciwe biuro pośrednictwa pracy nigdy NIE POPROSI o zapłatę. PAMIĘTAJ! NIKOMU NIE PRZEKAZUJ GOTÓWKI.

Każdy kto padł ofiarą podobnego przestępstwa powinien zgłosić ten fakt na policji.

Również polski konsulat może zaoferować pomoc w takiej sytuacji. Telefon do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu jest następujący: 0131 552 0301 lub 07713488246.

Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje na temat tego typu przestępstw powinien skontaktować się z wydziałem policji zajmującym się zwalczaniem przestępczości, pod numerem telefonu 0800555111.

 Informacje dla podróżnych
 
Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1889/2005 z dniem 15 czerwca 2007 roku podróżni wjeżdzający lub wyjeżdzający z terytorium Unii Europejskiej będą zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000,- EUR /także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne, itp./.
Wprowadzone przepisy nie zmieniają dotychczas obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku zgłaszania przy przekraczaniu granicy gotówki w kwocie równej lub przekraczającej 10.000,- EUR. Obywatele polscy powinni jednak pamiętać o jednolitym obowiązku dokonania takiego zgłoszenia na terytorium wszystkich państw UE.


SZKOCJA - Informacja dla kierowców

Szanowni Państwo,

Lothian & Borders Police przygotowała specjalną ulotkę skierowaną do polskich kierowców przebywających na terenie Wielkiej Brytanii. Znaleźć w niej można niezbędne informacje związane z przepisami o ruchu drogowym obowiązującymi w tym kraju (m.in. dot. prowadzenia pojazdów, ograniczeń prędkości, praw jazdy, ubezpieczeń). Zachęcamy do lektury:

http://www.lbp.police.uk/information/driving_uk/docs/polish.pdfINFORMACJE - DOWODY OSOBISTE


Konsulat Generalny RP w Edynburgu przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 roku zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz.U. z 05.11.2002 roku, nr 183, poz. 1522) z dniem 31.12.2007 upływa termin wymiany książeczkowych dowodów osobistych wydanych w latach 1996-2000. Powyższe oznacza, że z dniem tym kończy się proces wymiany tych dokumentów i wszystkie książeczkowe dowody osobiste utracą ważność.

Szczegółowe informacje na temat wymiany książeczkowych dowodów osobistych dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji (MSWiA):

http://www.mswia.gov.pl/9

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/365/

Przypominamy, że konsulaty nie wydają dowodów osobistych.

 

Dowód osobisty wydaje:

- właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

- w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby

- jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

 

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.SZKOCJA

Godziny przyjmowania interesantów w naszym urzędzie:

OBSŁUGA INTERESANTÓW


PONIEDZIAŁEK 13:00 - 18:00
WTOREK 9:30 - 14:30
ŚRODA 9:30 - 14:30
CZWARTEK 9:30 - 14:30
PIĄTEK

9:30 - 14:30


Uwaga:

Przypominamy, że osoby zgłaszające się do naszego urzędu, powinny przyjść do Konsulatu najpóźniej 30 minut przed zamknięciem okienka obsługi interesantów.
Urząd jest nieczynny w soboty, niedziele oraz we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy obowiązujące w Polsce i na terenie Szkocji. Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informuje, że w naszym urzędzie nie ma konieczności wcześniejszego umawiania spotkania (zarówno w sytuacji złożenia wniosku o wystawienie paszportu jak i w pozostałych sprawach).

Z reguły przyjmujemy wszystkich Państwa, którzy zgłoszą się danego dnia do naszego urzędu. Jednakże parę razy zdarzyło się już, że ze względu na zbyt dużą liczbę osób nie udało się nam wszystkich zgłaszających przyjąć.[starsze wiadomości]

regiony.poland.gov.pl/
regiony.poland.gov.pl/ 

 
 


http://www.poland.gov.pl/

http://www.solidarnosc.gov.pl/

Polacy na frontach II Wojny Światowej

http://www.1956.pl/

 

 Polish News Bulletin

 

ADOBE ACROBAT READER

 

CMS system zarządzania treściąagencja interaktywna: projektowanie stron WWW, cms, intranet, multimedia, aplikacje mobilne